กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 6510339.55365539.017.6 %5.0148000.6785050.89842.5 %5.0
รวม 6,510,340 5,365,539 17.58 % 5.0 148,001 85,051 42.53 % 5.0