กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 2659202.01858388.830.1 %5.084141.59450162.89540.4 %5.0
รวม 2,659,202 1,858,389 30.11 % 5.0 84,142 50,163 40.38 % 5.0