กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2138203.51595098.025.4 %5.079495.40630255.79961.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี148849.33118534.9220.4 %5.023259.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย143234.67126036.012.0 %5.022745.36924640.135-8.3 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท173861.41191197.98-10.0 %0.020098.8917519.350162.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี141298.47100919.9928.6 %5.014025.787840.349644.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต154460.2890149.21141.6 %5.015592.784501.100171.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี155047.22140552.179.3 %4.519841.9618117.799859.1 %5.0
รวม 3,054,955 2,362,488 22.67 % 5.0 171,800 82,875 51.76 % 5.0