กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4636688.51873656.059.6 %5.0119485.4424790.36379.3 %5.0
รวม 4,636,689 1,873,656 59.59 % 5.0 119,485 24,790 79.25 % 5.0