กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1017715.6365717.3164.1 %5.062395.6724797.273492.3 %5.0
รวม 1,017,716 365,717 64.06 % 5.0 62,396 4,797 92.31 % 5.0