สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม3375659.33041693.09.9 %4.567601.56316085.31276.2 %5.0
รวม 3,375,659 3,041,693 9.89 % 4.5 67,602 16,085 76.21 % 5.0