กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 1.0865587E+7534213.095.1 %5.080314.56319811.07275.3 %5.0
รวม 10,865,587 534,213 95.08 % 5.0 80,315 19,811 75.33 % 5.0