กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 7531593.51670987.077.8 %5.0304077.6342601.73486.0 %5.0
รวม 7,531,594 1,670,987 77.81 % 5.0 304,078 42,602 85.99 % 5.0