กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1627329.3124000.092.4 %5.063393.1178154.286687.1 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ750447.69338906.5954.8 %5.015007.47212.697351.9 %5.0
รวม 2,377,777 462,907 80.53 % 5.0 78,401 15,367 80.40 % 5.0