กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5564471.03238755.041.8 %5.0106916.2884064.22721.4 %5.0
รวม 5,564,471 3,238,755 41.80 % 5.0 106,916 84,064 21.37 % 5.0