สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1208894.1382591.6968.4 %5.059134.5595973.668989.9 %5.0
รวม 1,208,894 382,592 68.35 % 5.0 59,135 5,974 89.90 % 5.0