สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 612094.0494785.8819.2 %5.069164.89134009.29350.8 %5.0
รวม 612,094 494,786 19.17 % 5.0 69,165 34,009 50.83 % 5.0