สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 1827968.91136788.037.8 %5.081627.78152209.58636.0 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)56972.69944009.022.8 %5.05552.6797376.5693.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)139256.98246680.0-77.1 %0.047812.2514457.92869.8 %5.0
รวม 2,024,199 1,427,477 29.48 % 5.0 134,993 67,044 50.34 % 5.0