สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน2935894.32094131.028.7 %5.073417.17210870.09285.2 %5.0
รวม 2,935,894 2,094,131 28.67 % 5.0 73,417 10,870 85.19 % 5.0