กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน5230596.03242559.338.0 %5.097533.14831314.5967.9 %5.0
รวม 5,230,596 3,242,559 38.01 % 5.0 97,533 31,315 67.89 % 5.0