กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน3184735.51398601.056.1 %5.074836.684437.884894.1 %5.0
รวม 3,184,736 1,398,601 56.08 % 5.0 74,837 4,438 94.07 % 5.0