กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน5.3034216E+71390000.097.4 %5.077669.46125829.51666.7 %5.0
รวม 53,034,216 1,390,000 97.38 % 5.0 77,669 25,830 66.74 % 5.0