สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1.069918E+75008768.053.2 %5.0172394.9140592.89576.5 %5.0
รวม 10,699,180 5,008,768 53.19 % 5.0 172,395 40,593 76.45 % 5.0