สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม4065546.82307190.043.3 %5.073335.83622483.71769.3 %5.0
รวม 4,065,547 2,307,190 43.25 % 5.0 73,336 22,484 69.34 % 5.0