กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 1063100.9377760.064.5 %5.059362.78911107.5781.3 %5.0
รวม 1,063,101 377,760 64.47 % 5.0 59,363 11,108 81.29 % 5.0