กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 1742505.91501040.013.9 %5.061163.75810910.2582.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน118700.519549.4283.5 %5.05812.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส65360.2811637.097.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก161244.0678980.051.0 %5.06320.28032322.063.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร118000.69107106.09.2 %4.511479.911845.011583.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น195991.5645442.64876.8 %5.05782.4502804.7769886.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม172046.4831048.482.0 %5.05506.5498847.5949784.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา224755.2379875.28164.5 %5.07822.08012689.140965.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี104122.9116401.81184.2 %5.03529.68022456.15530.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร118781.6948096.059.5 %5.06975.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่176131.47142236.019.2 %5.026744.581555.585994.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา99798.15613303.086.7 %5.014084.43272.2845298.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง162691.8975070.46153.9 %5.05467.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช130516.0881930.037.2 %5.010103.021365.7120196.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน1899042.420876.598.9 %5.076271.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า99176.89828887.470.9 %5.014848.22052.584586.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง228148.69139969.9738.6 %5.015762.8112960.617981.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี118276.0142778.12163.8 %5.03035.3701814.3305173.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร483064.751175057.0-143.3 %0.016864.84887.5999894.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี384289.22118645.0369.1 %5.011563.927742.888733.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์107171.016851.084.3 %5.03177.6001413.3760187.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช112508.4812.0100.0 %5.08623.4395104.70998.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี107692.8943708.059.4 %5.06579.96654.9689990.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย195873.1940204.60979.5 %5.07855.68021207.884.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์69829.256874.090.2 %5.0968.639951181.9709-22.0 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด137054.6679344.042.1 %5.023853.01409.78894.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี133897.5229836.077.7 %5.04696.4399640.086.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง182701.61201840.02-10.5 %0.035187.9611794.409994.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี118288.4722103.081.3 %5.03102.619975.59999897.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ไม่ครบ26552.061ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1300.021ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล85937.84441540.42251.7 %5.01573.92711.7789954.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ไม่ครบ181146.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2252.5369ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี131108.31156180.0-19.1 %0.05229.48985.1294681.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์137457.5243356.12168.5 %5.014867.43003.638479.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย118282.5744248.8262.6 %5.05297.4004327.7154893.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป176943.5236740.0-33.8 %0.0344863.69912.099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี103127.725987.094.2 %5.03408.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี133438.6635136.7573.7 %5.027461.3981228.3595.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง170268.55118852.2530.2 %5.09772.33012145.078.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก143712.1928460.20180.2 %5.010392.3591852.9582.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี104353.1717228.94983.5 %5.02453.1602904.7324863.1 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี133770.3264126.41-97.4 %0.06681.23971559.976.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา96368.52384150.012.7 %5.015415.56115.54899.3 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2187153.141127428.0-46.2 %0.063837.010.799999100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์86769.31326215.81169.8 %5.08302.67971326.716684.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี93554.49220432.078.2 %5.064307.883849.0819798.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี68880.82830170.80156.2 %5.06907.560111.499.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช228382.53634470.0-177.8 %0.08618.87992214.074.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่71582.96160403.46115.6 %5.02168.6401457.403578.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง105701.8982740.02321.7 %5.014135.279159.9515198.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา90983.77322921.9974.8 %5.09174.36041390.06284.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา95702.01645285.03952.7 %5.013987.32530.5869896.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา83942.10217631.47179.0 %5.03660.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี85754.79724663.19971.2 %5.0114139.33264.8509899.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 36636.64117937.56151.0 %5.0678702.751188.744599.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ81256.24221000.074.2 %5.02255.7616.79999999.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 48033.80947312.8011.5 %0.5223785.721534.689999.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา56782.87131512.044.5 %5.051545.3481239.379597.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง26354.20148378.0-83.6 %0.0205160.53395.5895199.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม43038.85934503.019.8 %5.0230142.61588.4989699.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา32963.4328675.013.0 %5.0104442.36154.9474999.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 78919.29736797.55953.4 %5.04225.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช32125.61938054.172-18.5 %0.0415949.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี101899.565426.40235.8 %5.015029.279995.3809893.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี43807.9166840.0-52.6 %0.0281041.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่49430.5999396.438-101.1 %0.013971.59606.53495.7 %5.0
รวม 11,232,088 6,912,905 38.45 % 5.0 2,583,280 73,691 97.15 % 5.0