กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม2772323.8547000.080.3 %5.0178044.8312896.96792.8 %5.0
รวม 2,772,324 547,000 80.27 % 5.0 178,045 12,897 92.76 % 5.0