สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1492839.92416.099.8 %5.058778.16412176.00879.3 %5.0
รวม 1,492,840 2,416 99.84 % 5.0 58,778 12,176 79.28 % 5.0