กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ2411392.53857399.0-60.0 %0.078863.8212737.53483.8 %5.0
รวม 2,411,393 3,857,399 -59.97 % 0.0 78,864 12,738 83.85 % 5.0