สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1731640.41186130.031.5 %5.069183.65614745.41278.7 %5.0
รวม 1,731,640 1,186,130 31.50 % 5.0 69,184 14,745 78.69 % 5.0