สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ2454401.33813642.0-55.4 %0.0103727.046975.319393.3 %5.0
รวม 2,454,401 3,813,642 -55.38 % 0.0 103,727 6,975 93.28 % 5.0