สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1109192.1577000.048.0 %5.062942.8833565.241994.3 %5.0
รวม 1,109,192 577,000 47.98 % 5.0 62,943 3,565 94.34 % 5.0