สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3125557.04749728.5-52.0 %0.0105865.6712094.92288.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร272626.06178349.034.6 %5.012087.873563.174670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1489578.59376342.023.1 %5.012726.915901.906753.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2204156.78149957.026.5 %5.010290.545404.416547.5 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์1344431.3213272.084.1 %5.03552.86012892.85618.6 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ338949.09128904.062.0 %5.03027.3301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,775,299 5,796,553 -0.37 % 0.0 144,524 29,857 79.34 % 5.0