สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา2243508.81984642.011.5 %5.038635.4820831.50846.1 %5.0
รวม 2,243,509 1,984,642 11.54 % 5.0 38,635 20,832 46.08 % 5.0