สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม3930707.53963248.0-0.8 %0.0123890.9665888.73446.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)2753523.5956005.065.3 %5.077494.38392449.211-19.3 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)3267080.34591000.0-40.5 %0.0109261.2964968.09440.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)1669428.8402150.075.9 %5.068023.6419440.145586.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)1243270.0397088.068.1 %5.065231.5221781.44966.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)1486538.3366129.075.4 %5.068136.21958817.93813.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)965416.94137943.085.7 %5.065131.4696071.760390.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)1603535.6401238.575.0 %5.075360.96918295.475.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)1164180.5212031.081.8 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)3116033.32655840.314.8 %5.077460.64843866.543.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)1354377.1526802.061.1 %5.064387.35916692.80374.1 %5.0
รวม 22,554,092 14,609,475 35.22 % 5.0 794,378 398,272 49.86 % 5.0