กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 1746866.51135156.435.0 %5.070865.8214692.46279.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่1601851.5942660.041.2 %5.064887.51217796.97172.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน421156.59318212.0324.4 %5.032534.0619239.569371.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น1485716.6746141.049.8 %5.040965.2626938.293983.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี1436012.4292115.079.7 %5.018898.826792.564.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา1150062.8612344.6346.8 %5.030742.595804.513781.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี2242543.5334663.4185.1 %5.026142.513749.179485.7 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี9337915.01.0685E+7-14.4 %0.056501.78131147.45144.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่1096951.9744120.032.2 %5.050566.8799901.7580.4 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี1806524.42358240.0-30.5 %0.022281.47113442.31939.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี2012530.82540902.0-26.3 %0.019250.30111100.53242.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี2006336.34396975.0-119.2 %0.025976.2627291.904-5.1 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง1679397.01929135.0-14.9 %0.031932.3718686.133872.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี2135429.3619813.7571.0 %5.049001.1338635.852582.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี2305507.52313402.0-0.3 %0.031692.2411219.21664.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี1713103.32871278.0-67.6 %0.046855.6487795.058183.4 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1.4864863E+72.5836526E+7-73.8 %0.0112552.4813588.287.9 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง486728.38289235.040.6 %5.020541.152184.149989.4 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน1.0383922E+79244000.011.0 %5.063582.57816836.53773.5 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์2227605.03448808.0-54.8 %0.019487.88118885.6253.1 %1.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี268305.34269991.0-0.6 %0.016365.573331.450479.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา3549239.56410845.0-80.6 %0.023752.04662.430780.4 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา974261.31702000.027.9 %5.05114.25981630.049968.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ4201991.04142447.01.4 %0.550061.7627216.16585.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง1426151.51808785.5-26.8 %0.06057.81985979.36671.3 %0.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2.6877226E+71.0994E+759.1 %5.051494.5398181.110484.1 %5.0
รวม 99,438,200 95,986,792 3.47 % 1.5 988,105 276,729 71.99 % 5.0