กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 4896875.03349933.031.6 %5.0157233.7372454.25853.9 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง126947.48496504.0-291.1 %0.035420.1417838.204677.9 %5.0
รวม 5,023,823 3,846,437 23.44 % 5.0 192,654 80,292 58.32 % 5.0