กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1.2466146E+71165006.390.7 %5.071953.89821708.9269.8 %5.0
รวม 12,466,146 1,165,006 90.65 % 5.0 71,954 21,709 69.83 % 5.0