สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ2700366.32553508.55.4 %2.5125863.8875590.69539.9 %5.0
รวม 2,700,366 2,553,509 5.44 % 2.5 125,864 75,591 39.94 % 5.0