กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์8893790.01.2425E+7-39.7 %0.098439.10223756.63775.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย384253.94201629.347.5 %5.0151630.642389.598.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต311257.88147657.9852.6 %5.012434.513938.481468.3 %5.0
รวม 9,589,302 12,774,287 -33.21 % 0.0 262,504 30,085 88.54 % 5.0