กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3297977.52603026.021.1 %5.088362.64819572.6577.8 %5.0
รวม 3,297,978 2,603,026 21.07 % 5.0 88,363 19,573 77.85 % 5.0