กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 2889084.81937000.033.0 %5.096223.07814072.11785.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ661028.75488000.026.2 %5.04833.05635.0698-16.6 %0.0
รวม 3,550,114 2,425,000 31.69 % 5.0 101,056 19,707 80.50 % 5.0