สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา2780153.52437739.012.3 %5.0111343.6749619.9355.4 %5.0
รวม 2,780,154 2,437,739 12.32 % 5.0 111,344 49,620 55.44 % 5.0