สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม2294324.51054375.054.0 %5.070659.42212016.51683.0 %5.0
รวม 2,294,325 1,054,375 54.04 % 5.0 70,659 12,017 82.99 % 5.0