กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1756330.31533635.012.7 %5.085417.3219229.31477.5 %5.0
รวม 1,756,330 1,533,635 12.68 % 5.0 85,417 19,229 77.49 % 5.0