กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1333646.1839500.037.1 %5.070071.5944471.331193.6 %5.0
รวม 1,333,646 839,500 37.05 % 5.0 70,072 4,471 93.62 % 5.0