สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1325034.31437710.0-8.5 %0.069699.578181.644588.3 %5.0
รวม 1,325,034 1,437,710 -8.50 % 0.0 69,700 8,182 88.26 % 5.0