กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่1416834.11283410.09.4 %4.567051.2817156.899989.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก38893.5932916.015.4 %5.015917.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต42528.9134863.06318.0 %5.011540.644861.183157.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา40157.19931734.021.0 %5.019365.7217318.647962.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี39306.50823697.039.7 %5.04959.233990.161419.5 %5.0
รวม 1,577,720 1,406,620 10.84 % 5.0 102,917 23,327 77.33 % 5.0