สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1124022.8468000.058.4 %5.061141.9223714.669993.9 %5.0
รวม 1,124,023 468,000 58.36 % 5.0 61,142 3,715 93.92 % 5.0