สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1429500.91058865.025.9 %5.074871.078930.099688.1 %5.0
รวม 1,429,501 1,058,865 25.93 % 5.0 74,871 8,930 88.07 % 5.0