สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1424003.5913000.035.9 %5.067920.4921935.142997.2 %5.0
รวม 1,424,004 913,000 35.88 % 5.0 67,920 1,935 97.15 % 5.0