สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ4339345.02848048.534.4 %5.086464.7552144.3439.7 %5.0
รวม 4,339,345 2,848,049 34.37 % 5.0 86,465 52,144 39.69 % 5.0