สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ2388473.81276845.046.5 %5.070487.4777008.218890.1 %5.0
รวม 2,388,474 1,276,845 46.54 % 5.0 70,487 7,008 90.06 % 5.0