ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน1066817.4336000.068.5 %5.057521.2031195.450197.9 %5.0
รวม 1,066,817 336,000 68.50 % 5.0 57,521 1,195 97.92 % 5.0