สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1593961.52545871.0-59.7 %0.084022.82819530.30176.8 %5.0
รวม 1,593,962 2,545,871 -59.72 % 0.0 84,023 19,530 76.76 % 5.0